Skärmdumpar kanske inte är en giltig leveransmetod för ditt evenemang. Kontrollera detta innan du försöker ladda upp en skärmdump till en annonsering eller dela en skärmdump av din biljett med vänner eller familj.

Steg # 1: Ta en skärmdump med en mobiltelefon
 
1. Använd telefonen för att se dina biljetter från den primära biljettutfärdaren
2. Se till att QR-koden, sektions-, rad- och platsnumren visas ordentligt på skärmen innan du tar skärmdumpen
3. Ta en skärmdump av varje biljett du säljer om du har fler än en
 
• Använda en iPhone (alla förutom iPhone X)
• Tryck på knappen Parkera (eller på/av) och startknappen samtidigt
• Om du ser en blixt togs skärmdumpen och sparades i dina foton
 
• Använda en iPhone X
• Tryck på knappen Parkera (eller på/av) och knappen Höj volym samtidigt

Steg # 2: Ladda upp din skärmdump till StubHub
1. Skriv stubhub.se i en mobil webbläsare (inte i StubHub-appen)
2. Klicka på ikonen Sälj biljetter högst upp på startsidan
3. Sök efter det evenemang du säljer > Välj evenemanget > Tryck på Starta annonsering
4. Välj antal biljetter och om du har en parkeringsbbiljett. Fortsätt fylla i informationen.
5. Under Vilken typ av biljetter annonserar du? trycker du på Mobilbiljett
6. Klicka på Klar att ladda upp > Ladda upp biljetter
7. Välj alla skärmdumpar som behövs för annonseringen och tryck på Klar

När du har laddat upp dina mobila skärmdumpsbiljetter kan du fortsätta med annonseringsprocessen för att få dina biljetter tillgängliga på StubHub.